Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych specjalizuj się w działalności usługowej i doradczej w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, pozyskiwania dotacji z funduszy zewnętrznych, jak również w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i szkoleniowych. Swoje wsparcie kieruje do podmiotów sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

You may also like